Rocznicę w Słupsku uczczą wielkim widowiskiem

0

Rekonstrukcja historyczna „Polska nieśmiertelna” będzie jednym z punktów miejskich obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości w Słupsku. Plenerowe widowisko historyczne, w którym udział weźmie blisko sto osób odbędzie się w niedzielę 11 listopada na placu Zwycięstwa.

Widowisko będzie utrzymane w stylu opowieści prowadzącej widza przez ostatnie dni I Rzeczpospolitej, aż do jej upadku. Punktem wyjścia będzie sytuacja w Polsce w przededniu uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejne sceny nawiązywać będą do powstań narodowowyzwoleńczych oraz wybitnych postaci okresu, a także wydarzeń, które miały istotny wpływ na przyszłość współczesnej Polski.

W wydarzeniu weźmie udział około 100 osób, pojawią się rekonstruktorzy w strojach z epoki (w tym również takie, które nieodłącznie wiązane są z odzyskaniem niepodległości np. Józef Piłsudski czy Ignacy Paderewski), konie, uzbrojenie (w tym działa pierwszowojenne), pirotechnika przygotowana przez profesjonalną firmę.

Całość wydarzenia zilustrowana zostanie muzyką stworzoną specjalnie na słupskie obchody dnia niepodległości,a na zakończenie przygotowany został pokaz sztucznych ogni. Początek o godz. 15.30.