ZUS szkoli jak korzystać z elektronicznych zwolnień

0

Bezpłatne szkolenie dla pracodawców poświęcone obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich, czyli e-ZLA organizuje słupski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnicy szkolenia, które odbędzie się 25 października przygotują się do obsługi e-ZLA, a więc ich odbioru, zarządzania obiegiem, a także archiwizacji. E-zwolnienia będą obowiązkowe od 1 grudnia tego roku. Pracodawcy korzystający z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) otrzymają e-ZLA pracowników bezpośrednio po wystawieniu przez lekarza. Dokumenty te może filtrować, eksportować i archiwizować. e-ZLA trafia do ZUS i pracodawcy na bieżąco, a to ułatwia kontrolę takich zwolnień pod kątem prawidłowości ich wykorzystania.

Podczas szkolenia możliwe będzie założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Szkolenie rozpocznie się o 10.00 w siedzibie ZUS przy Pl. Zwycięstwa 8. Wcześniej jednak trzeba zgłosić chęć uczestnictwa. Można uczynić to telefonicznie pod numerem 59 84-19-429, bądź mailowo: iwona.batruch@zus.pl, agnieszka.wilgucka@zus.pl