Bezpłatnie zaszczepią przeciwko pneumokokom

0
Fot. sxc.hu

Ze szczepień mogą skorzystać mieszkańcy powiatu bytowskiego, którzy ukończyli 65 lat. Na szczepienia zgłaszać można się do końca roku. W Miastku wykonywane są one w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Szpitalu Miejskim.

Szczepienia realizowane są w ramach utworzonego przez samorząd województwa pomorskiego „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”. Program powstał z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego i współfinansowany jest przez trzynaście powiatów – w tym również bytowski, które ze względu na wysoką zapadalnością na chorobę pneumokokową wśród seniorów poparły idę wdrożenia działań profilaktycznych.

Programem objęte są osoby powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom, są zameldowane na terenie powiatu bytowskiego oraz znajdują się w grupie ryzyka. To osoby z przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych. Jeśli zgłosi się za mała liczba tych pacjentów, to szczepieniem zostaną objęte osoby z innymi schorzeniami przewlekłymi takimi jak m. in.: choroby serca, cukrzyca, przewlekła choroba wątroby (w tym marskość), przewlekła choroba nerek czy choroba nowotworowa.

Pacjent zgłaszający się na szczepienie będzie musiał przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przynależność do grupy ryzyka (zaświadczenie nie będzie wymagane, jeżeli
z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie, będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka).

Pneumokoki (dwoinka zapalenia płuc) to rodzaj bakterii, który może powodować wiele chorób. Zakażenia wywołane przez pneumokoki można podzielić na nieinwazyjne (śluzówkowe, niewymagające hospitalizacji) jak: zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego oraz inwazyjne (wymagające hospitalizacji) np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica). Natomiast pośrodku jest zapalenie płuc. Co roku z jej powodu umiera nawet kilka milionów osób na świecie. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem pneumokokami są osoby z chorobami przewlekłymi i obniżoną odpornością. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych oraz dzieci. Szczepienie przeciwko pneumokokom pomoże ustrzec się przed częścią chorób oraz zminimalizuje ryzyko zachorowania na inne.