Poszukują dyrektora szpitala

0

Konkurs został ogłoszony. Dokumenty można składać do 25 lutego.

Starostwo powiatowe w Lęborku poszukuje nowego dyrektora szpitala w Lęborku. Dotychczasowa dyrektor – Lidia Kodłubańska – złożyła wypowiedzenie umowy o pracę.

Kandydaci na to stanowisko dokumenty mogą składać do 25 lutego. Nowego dyrektora wyłoni powołana przez Starostwo powiatowe komisja konkursowa.

Jakie wymagania trzeba spełnić? Trzeba posiadać wykształcenie wyższe, minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe z zarządzania oraz minimum trzyletni staż na stanowisku kierowniczym. Kandydaci na to stanowisko muszą też wykazać się wiedzą na temat ustawy o samorządzie powiatowym, o działalności leczniczej i finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych. Muszą też znać przepisy prawa pracy, a także regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego. Zadaniem kandydatów jest także przygotowanie pisemnej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na najbliższe sześć lat. Musi być ona złożona wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Szczegóły ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Dla kandydatów przygotowano dokumenty informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym lęborskiego SPS ZOZ-u. Dokumenty znajdują się w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.