Remont ulic w centrum miasta zakończony

0
Fot. UM Lębork

Nowe chodniki, ławki, ozdobne latarnie zyskało siedem ulic w centrum Lęborka. Stylem nawiązują do wcześniej wyremontowanych ulic w zrewitalizowanym kompleksowo śródmieściu Lęborka.
Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej, ulic i chodników z kostki kamiennej i granitowej na ulicach Armii Krajowej (odcinek od Młynarskiej do Wyszyńskiego), Chodukiewicza, Franciszkańskiej, Młynarskiej, Długosza, Gdańskiej (od Młynarskiej do Kossaka) oraz Przyzamcze (od Młynarskiej do mostu). Kompleksowy remont ulic uzupełnił montaż ozdobnych latarń, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz elementów małej architektury. Zasadzono 41 drzew (lip), posiano trawę. Efektowną iluminację  zyskał zabytkowy Spichlerz Solny przy ul. Przyzamcze.
Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach projektu z  dofinansowaniem unijnym „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” wyniósł 3 mln 978 tys. zł.
W ramach tego samego projektu przebudowywana jest tzw. Wieża Ciśnień w Parku Chrobrego, remontowane są wieże kościołów św. Jakuba Ap. i NMP Królowej Polski, wyremontowano most nad Kanałem Młyńskim z ulicą Waryńskiego oraz zagospodarowano skwer pomiędzy murami na ulicy Przymurnej, a rzeką Łebą.