Wybrali nowego dyrektora szpitala w Lęborku

0

Wiktor Hajdenrajch pokieruje Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Został on wyłoniony w drugim konkursie ogłoszonym przez starostę lęborskiego.

Wiktor Hajdenrajch wcześniej był dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, wiceprezesem zarządu Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. oraz prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.