Zapewnią posiłek dzieciom

0
Fot. UM Lębork

Posiłek w szkole i w domu – do tego programu przystąpił Lębork. Jego celem jest zapewnieniem dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ciepłych posiłków w szkole oraz w przedszkolu.

Natomiast osoby starsze, niepełnosprawne czy o niskich dochodach mogą otrzymywać posiłki, świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Pomoc kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających kryteria dochodowe: 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 792 zł dla osoby w rodzinie. Realizację projektu koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Decyzję o realizacji tego programu podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Roczna dotacja przekazywana przez wojewodę pomorskiego może wynieść nawet 927 tys. zł. W takim przypadku wkład miasta wyniesie ok. 195 tys. zł.