W Miastku budżet przyjęli jednogłośnie

0
Fot.sxc.hu

Piętnastu radnych zagłosowało za przyjęciem tegorocznego budżetu. Wcześniej pozytywne opinie w sprawie budżetu wydały: Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady i pozostałe komisje oraz kluby radnych.

Dochody budżetu na 2019 rok wyniosą 92,4 mln złotych, a wydatki 99,3 mln zł. Deficyt budżetowy planowany jest na poziomie 6,8 mln zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji w kwocie 5,3 mln zł, pożyczki w wysokości 500 tysięcy zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie miliona złotych.

Wydatki na inwestycje stanowić będą niecałe 20 procent sumy wszystkich wydatków.

Radni podczas ostatniej sesji zgodzili się na wdrożenie na terenie gminy Miastko programu „Mieszkanie plus”.