Planują nowy, wielki szlak rowerowy

0
Fot.Pixabay

Nowoczesna trasa rowerowa będąca częścią nowego szlaku EuroVelo z Berlina w kierunku państw bałtyckich przebiegać ma przez gminę Miastko. Jej budowa to kwestia przyszłości, gdyż trzeba jeszcze pozyskać dofinansowanie na ten cel. Władze pomorskich gmin, przez które przebiegać będzie szlak podpisały w Urzędzie Gminy w Kościerzynie list intencyjny w tej sprawie.

Trasa ta będzie wchodzić w skład ponadregionalnej trasy rowerowej biegnącej przez kilka województw. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, który po przeprowadzeniu procedury wyłonienia potencjalnych partnerów, planuje ująć zadanie w kolejnej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2021 – 2027 jako projekt strategiczny dla województwa pomorskiego. Na obszarze gminy Miastko trasa ta miałaby mieć długość 30 km i przebiegać przez Krzeszewo, przez Wołczę Wielką, Miastko, dalej starym torem kolejowym na linii Miastko – Bytów, przez Dolsko, Piaszczynę i Głodowo do granicy gminy.


Według autorów koncepcji budowy trasy ma być to trasa o charakterze ponadregionalnym, a w przyszłości nawet międzynarodowym wchodzącym w sieć Euro Velo. Trasa ta prowadzi równoleżnikowo od granicy z województwem zachodniopomorskim przez Miastko, Bytów, Sominy, Kościerzynę, Skarszewy, Pszczółki, Tczew, Malbork, Dzierzgoń do granicy z województwem warmińsko-mazurskim.

Koncepcja budowy nowej trasy rowerowej uwzględnia przede wszystkim zachowanie spójności trasy (jakości, standardu i oznakowania) w województwie pomorskim, nawiązując do standardu w woj. zachodniopomorskim. Docelowo da to możliwość utworzenia nowego szlaku EuroVelo z Berlina w kierunku krajów bałtyckich.

Nowa trasa rowerowa ma liczyć 261 km i łączyć się z istniejącymi już lokalnymi ścieżkami.