Platforma znowu rządzi Sejmikiem – niespodzianki nie było

0
Ilustracja: UMWP

Jan Kleinszmidt z Platformy Obywatelskiej ponownie został przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jego zastępcami zostali Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak – także reprezentujący Koalicję Obywatelską oraz Józef Sarnowski z PSL. W prezydium nie będzie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, chociaż partia ta proponowała na stanowisko wiceprzewodniczącego Piotra Karczewskiego.

Pierwszą sesję sejmiku, na której radni złożyli ślubowanie, prowadził Zenon Odya, przewodniczący senior. W Sejmiku ukonstytuowały się dwa kluby: Koalicji Obywatelskiej, na którego czele stanął Ryszard Świlski, oraz Prawa i Sprawiedliwości z Jerzym Barzowskim jako przewodniczącym. Nie ustanowiono klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że z listy PSL do sejmiku wybrano dwóch radnych.

Głównym punktem obrad pierwszej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego było wybranie nowego przewodniczącego sejmiku. Zgłoszono dwie kandydatury. Na przewodniczącego z ramienia KO Ryszard Świlski zaproponował Jana Kleinszmidta. Drugim kandydatem został Dariusz Męczykowski, którego zgłosił Piotr Zwara (PiS). – Chcę podkreślić, że kandydaturę Dariusza Męczykowskiego zgłasza grupa radnych, nie klub PiS – mówił Piotr Zwara. – Jest to nasz kandydat, ale bez poparcia partyjnego – tłumaczył. To właśnie Męczykowski, który wcześniej kandydował z list Platformy Obywatelskiej miał próbować przeciągnąć na swoją stronę część radnych Platformy Obywatelskiej, by utworzyć wspólny klub, który mógłby zmienić układ sił w Sejmiku i być może umożliwić mu stworzenie koalicji wyborczej z PiS.

O tym kto został przewodniczącym radni decydowali w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku (czyli większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się). W głosowaniu Jan Kleinszmidt otrzymał 19 głosów za i 2 przeciw. Dariusz Męczykowski otrzymał 14 głosów za i 18 przeciwnych. – Dziękuję za wybór – mówił po ogłoszeniu wyników Jan Kleinszmidt. – Mam nadzieję, że będzie to dobra kadencja dla mieszkańców Pomorza i całego regionu – dodał.

Tajne było również głosowanie na wiceprzewodniczących Sejmiku. Zastępcami Jana Kleinszmidta zostali Hanna Zych-Cisoń (19 głosów za, 7 przeciw), Grzegorz Grzelak (19 głosów za, 6 przeciw), Józef Sarnowski (19 głosów za, 6 przeciw). Piotr Karczewski otrzymał 14 głosów za i 16 przeciwnych.

Zarząd Województwa wybrany zostanie na kolejnej sesji – 26 listopada.