Pomorskie: Co dziesiąte L4 to lipa

0

Prawie co dziesiąta osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim wykorzystuje go niezgodnie z przeznaczeniem – wynika z kontroli prowadzonych w województwie pomorskim w pierwszej połowie roku.

W pierwszym półroczu odziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pomorskiem skontrolowały w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ponad cztery tysiące osób. W konsekwencji prawa do zasiłku pozbawiono 354 osoby. Kwota wstrzymanych zasiłków osiągnęła 422,6 tys. zł. – W czasie zwolnienia pracownik powinien bowiem postępować w tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. To wiąże się z wypełnianiem zaleceń lekarskich – mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy pomorskiego ZUS. – Na zwolnieniu chory powinien podejmować tylko takie czynności, które nie przeszkodzą w dochodzeniu do zdrowia. Pracownika można kontrolować zarówno wtedy, gdy lekarz zaznaczył na zwolnieniu „chory powinien leżeć”, jak i wtedy gdy zaznaczył „chory może chodzić”. W przypadku zwolnienia „na opiekę” dodatkowo sprawdza się, czy w tym okresie inni członkowie rodziny mogą podjąć się opieki. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat.

Warto pamiętać, że prawidłowość wykorzystania zwolnienia może weryfikować nie tylko ZUS, ale i pracodawca. Przedsiębiorąca może samodzielnie skontrolować jak pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie jeśli z własnych środków wypłaca mu wynagrodzenie za czas choroby. Jeżeli za czas zwolnienia przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, opiekuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne, to o tym kto przeprowadzi kontrolę, decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Gdy firma zgłasza do 20 osób, to pracowników kontroluje ZUS, który wypłaca im zasiłki chorobowe. Pracodawca musi wtedy wystąpić z wnioskiem o kontrolę. ZUS ją przeprowadzi i poinformuje o ustaleniach. Gdy do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest więcej niż 20 osób pracodawca sam może dokonać kontroli.

Pracownika można kontrolować tam gdzie mieszka na stałe lub czasowo, w pracy lub miejscu gdzie aktualnie może przebywać. Jeżeli pracownika podczas kontroli nie było w domu trzeba ją powtórzyć i wyjaśniać przyczynę nieobecności. Jeśli pracownik odmówi wyjaśnień albo nie udzieli ich w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Gdy pracodawca podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości to spisuje protokół kontroli. Gdy pracownik nie zgłosi do niego uwag, jest on podstawą do pozbawienia go prawa do świadczenia za cały okres zwolnienia.