Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Cofają zasiłki chorobowe

0

232 osoby w województwie pomorskim straciły prawo do zasiłku chorobowego. To skutek kontroli zwolnień lekarskich, które przeprowadził w ostatnim kwartale Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łącznie pracownicy ZUS sprawdzili ponad 11 tysięcy kontroli. Pod kątem wykorzystania zwolnień lekarskich sprawdzono 2,1 tysiąca osób. Prawo do zasiłku straciło ponad 200 osób. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli wyniosła 247,3 tys., podczas gdy w ubiegłym roku było to prawie 181 tys. – Co ważne taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego ZUS. W czasie pierwszych trzech miesięcy tego roku w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali 9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich, w wyniku których 626 osób uznano za zdolne do pracy. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 309,4 tys. zł. Rok temu było to 6 tys. orzeczeń, 476 osób uznanych za zdolne do pracy i cofnięte zasiłki w wysokości 208,9 tys. zł.

– Na te wyniki wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie e-zwolnień, dzięki czemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości – komentuje Cieszyński.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich – dotyczącą prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem  i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.