Rekordowo niskie bezrobocie

0

Bezrobocie w województwie pomorskim w czerwcu wyniosło 4,4%. Nigdy wcześniej w tym czasie nie było tak niskie. Stopa bezrobocia w całym kraju wyniosła w tym czasie 5,3%.

Pomorskie znalazło się na czwartym miejscu pod względem najniższego bezrobocia. Stopa bezrobocia z czerwca 2019 pobiła zeszłoroczny rekord Pomorza i jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie.

Systematyczny spadek stopy bezrobocia jest obserwowany od kilku lat, ale dynamika spadku od zeszłego roku maleje. Jest to wynik zmniejszającej się liczby zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych, które coraz trudniej zachęcić do powrotu na rynek pracy. Jednocześnie w regionie pozostaje duża grupa osób tzw. „biernych zawodowo”, która nie wykonuje pracy zawodowej i nie widnieje w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Natomiast według danych aż 70% osób długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Niskie bezrobocie generuje sporo problemów kadrowych w pomorskich firmach. Samorządowe służby zajmujące się w regionie rynkiem pracy podejmują działania, które mają za zadanie wspierać pracodawców w efektywnej rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu pracowników w firmach. Jedną z tegorocznych inicjatyw, jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca pracy, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku roku w spotkaniach udział wzięło 200 pracodawców.