Rozmawiali o obwodnicy Lęborka

0
Fot. Starostwo Powiatowe Lębork

Starosta z przedstawicielami samorządów gminnych rozmawiali o planowanym przebiegu obwodnicy wschodniej Lęborka, na bazie istniejącej od roku 2015 koncepcji, tj. od miejscowości Rybki, w kierunku ul. Kębłowskiej.  

Realizacja tego przedsięwzięcia miałaby zostać dofinansowana w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury pn. „Sto obwodnic”. Władze powiatu zamierzają aplikować o fundusze na ten cel.

Podczas spotkania samorządowcy podjęli również temat nierentownych linii autobusowych PKS, na terenie gmin: Wicko oraz Nowa Wieś Lęborska oraz ich finansowania.