Szpitale podpisały umowy. System ma usprawnić pracę na SOR

0
Fot. PUW

13 szpitali w województwie pomorskim przystąpiło do programu TOPSOR (Tryb Obsługi Pacjenta na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. System ma uporządkować sytuację w szpitalnych oddziałach ratunkowych i skrócić czas oczekiwania na pomoc lekarską.

Przedstawiciele podmiotów leczniczych podpisali umowy partnerskie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. – Wiem, że praca na szpitalnym oddziale ratunkowym jest trudna. Program daje szansę poprawy, może podnieść standard opieki, poprawić komfort pracy personelu medycznego i uporządkować kolejki. Liczę na to, że system odpowie na te wyzwania – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

System ma usprawnić i wdrożyć jednolite standardy obsługi pacjenta. Chory po rejestracji na SOR zostanie, ze względu na konieczność szybkiej pomocy medycznej, zakwalifikowany do jednej z pięciu kategorii. Otrzyma także informację jak długo będzie czekał na wizytę lekarską (będzie wyświetlona na monitorach biletomatów). Informacja o liczbie pacjentów i stanie zagrożenia zdrowia ma usprawnić pracę lekarzy. System pomoże także Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia diagnozować sytuację na poszczególnych SOR-ach.

TOPSOR ma zostać wdrożony we wszystkich szpitalach z oddziałami ratunkowymi do sierpnia 2020 roku. Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a beneficjentem środków (39 mln zł, 33 mln zł – dofinansowanie z funduszy unijnych) jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zajmie się realizacją przetargów na sprzęt i wdrożeniem systemu w 232 szpitalach w całym kraju.

Przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia tzw. segregacji medycznej z użyciem TOPSOR wejdą w życie 1 lipca w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa. W pozostałych, przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia segregacji medycznej z użyciem TOPSOR zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Umowy partnerskie podpisały: Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., „ZDROWIE” Sp. z o.o. w Kwidzynie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, Szpitale Polskie w Sztumie, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.