Tak Pomorzanie nadużywają zwolnień

0

Blisko trzy tysiące zwolnień lekarskich zakwestionowały w minionym roku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku i Słupsku. Wartość wstrzymanych zasiłków to ponad 2,3 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich – dotyczącą prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie czy bierze udział w maratonie. Co ważne taką kontrolę mogą przeprowadzać także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

W minionym roku pomorskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem wykorzystywania zwolnień lekarskich ponad 8522 osoby. W wyniku kontroli prawo do zasiłku cofnięto w 902 przypadkach. Kwota cofniętych w wyniku tych kontroli zasiłków wyniosła blisko 1,4 mln zł.

Z kolei lekarze orzecznicy ZUS wydali w minionym roku w całym województwie 25,5 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 1943 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócone łącznie o 12796 dni, a więc ponad 35 lat. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 927 tys. zł.