Wakacje spędzą w mundurze

0
Fot. 7PBOT

Zdali maturę, zaliczyli sesję egzaminacyjną i postanowili w nietypowy sposób spędzić wakacyjny czas. Założyli mundur i zostali żołnierzami Wojsk brony Terytorialnej.

Na terenie 71. batalionu lekkiej piechoty w Malborku odbyło się kolejne wcielenie w szeregi 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio. 117 ochotników w tym 26 kobiet, którzy tego dnia założyli wojskowe mundury i charakterystyczne, oliwkowe berety Wojsk Obrony Terytorialnej, rozpoczęli 16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, które zakończy się uroczystą przysięgą wojskową, która odbędzie się 13 lipca na placu apelowym na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Tym razem nabór do WOT miał wyjątkowy charakter, realizowane było bowiem w ramach projektu „Wakacje z WOT”, który jest kontynuacją zakończonego sukcesem przedsięwzięcia „Ferie z WOT”. W nowej inicjatywie Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wziąć udział nie tylko uczniowie szkół średnich, lecz również studenci oraz wykładowcy uczelni wyższych, dzięki czemu będą mogli wstąpić w szeregi terytorialsów, odbyć szkolenie podstawowe oraz złożyć przysięgę wojskową bez konieczności rezygnowania z nauki lub pracy dydaktycznej. W istocie większość wcielonych ochotników stanowili uczniowie oraz studenci, co jest odzwierciedleniem powodzenia jaką cieszyła się akcja „Wakacje z WOT”.

Szesnastodniowe ćwiczenia są tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia terytorialsów. Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni, po 12 godzin dziennie.

Rekrutacja do 7. PBOT nadal trwa. Chętni do pełnienia służby w WOT powinni zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień, gdzie będą mogli złożyć wniosek oraz uzyskać potrzebne informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Akcesu do WOT można dokonać także przez platformę ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl. Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „bezpieczeństwo narodowe” i dalej „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”.