Więcej nauczycieli mianowanych w Miastku

0
Fot. UM Miastko

Grupa miasteckich nauczyli złożyła ślubowanie i odebrała akty mianowania na nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w miasteckim ratuszu w obecności burmistrz Danuty Karaśkiewicz.

Mianowanie otrzymali: Natalia Kowal – nauczycielka w świetlicy i logopeda w Szkole Podstawowej w Dretyniu, Joanna Marlena Stefanicka – nauczycielka języka kaszubskiego, biologii i przyrody – również w SP w Dretyniu, Robert Czarnowski – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Świerznie, Paulina Jarmoła – nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Wioletta Małkiewicz – wychowawca w Przedszkolu nr 1 i nauczycielka języka angielskiego. Ślubowanie na nauczyciela mianowanego złożą w terminie późniejszym: Aleksandra Henke – logopeda w SP nr 2 i Aleksandra Wolska – nauczycielka języka polskiego i historii – również w SP nr 2.

W uroczystości brali udział także urzędnicy ratusza oraz dyrektorzy placówek oświatowych, w których zatrudnieni są nowo mianowani pedagodzy.