Więcej pieniędzy na Pomorzu na kosztowne badania ambulatoryjne

0
Fot.sxc.hu

Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia przewodu pokarmowego oraz echokardiografia płodu – na te badania w pomorskich placówkach Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy więcej pieniędzy. Wykonywane one będą w pracowniach diagnostycznych w trybie ambulatoryjnym.

Na badania z zakresu rezonansu magnetycznego przeznaczonych zostanie na Pomorzu w tym roku 20 milionów złotych, to o 1,3 miliona złotych więcej niż w 2018 roku. Zwiększy się też liczba miejsc wykonywania badań z 13 do 15. Ponad 7 mln zł pomorski NFZ przeznaczy ponadto w 2019 roku na nieobjęte konkursem badania MR wykonywane w szpitalach należących do tzw. sieci.

Ponad 8,7 mln zł przeznaczonych zostanie w 2019 roku w województwie pomorskim na badania z zakresu tomografii komputerowej. Nakłady na te badnia wzrosły prawie 1,7 mln zł. Zwiększy się też liczba miejsc udzielania tych świadczeń –  z 9 w roku 2018 do 13 w  roku 2019. Pomorskie lecznice wchodzące w skład sieci szpitali otrzymają łącznie w przyszłym roku na nieobjęte konkursem badania TK ponad 14 mln zł.

Na kolonoskopię pomorski NFZ wyda w 2019 roku 3,4 mln złotych, to jest o prawie 0,7 mln więcej niż w roku 2018. Na nieobjęte konkursem badania z zakresu kolonoskopii wykonywane w szpitalach sieciowych wyasygnowanych zostanie w 2019 roku ponad 5,2 mln zł.

Gastroskopia pochłonie w Pomorskiem ponad 2 mln zł, czyli o 0,4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Na te same badania nieobjęte konkursami, a wykonywane w szpitalach należących do sieci, przeznaczonych zostanie w przyszłym roku ponad 3,2 mln zł.

Prawie 195 tysięcy złotych pomorski NFZ zaplanował w 2019 roku na badania echokardiograficzne płodu. Będzie to o 60 tysięcy zł więcej niż w roku 2018. Echokardiografia płodu wykonywana będzie w przyszłym roku w trzech placówkach.