Wybrali nowego wicemarszałka województwa pomorskiego

0
Fot. UMWP

Został nim Leszek Bona.

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego za kandydaturą Leszka Bonny na wicemarszałka głosowało 20 radnych, wstrzymało się ośmiu radnych. Radni wybrali też wiceprzewodniczącego Sejmiku, którym został Piotr Karczewski.

Leszek Bonna zastąpił Ryszarda Świlskiego, który w ostatnich wyborach parlamentarnych został senatorem. Będzie się on odpowiedzialny za infrastrukturę, w tym Pomorską Kolej Metropolitalną.

Od 2006 r. jest radnym województwa. Do tej pory był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, członkiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej oraz doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał tytuł Master of Business Administration Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Od 2003 r. jest dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Radni wybrali też wiceprzewodniczącego Sejmiku. Został im Piotr Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Za jego kandydaturą głosowało 24 radnych, przeciwko był jeden, a wstrzymało się trzech radnych.