ZUS uspokaja – zasiłek dostaną wszyscy

0

Pacjenci, którzy od lekarza otrzymali papierowe zwolnienie, mimo iż jest niezgodne z prawem nie zostaną pozbawieni świadczeń – uspokaja ZUS. Od początku grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego.

Podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a takim jest np. zasiłek chorobowy, od 1 grudnia jest zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Czasową niezdolność do pracy, potwierdza również opieczętowany i podpisany przez lekarza wydruk z systemu elektronicznego. Wszelki inne formy zwolnienia nie powinny być honorowane, ponieważ są niezgodne z obowiązującym prawem.

Pacjenci, którzy otrzymali od lekarza zaświadczenie papierowe, niezgodne z przepisami nie mają się czego obawiać. – Nie mogą oni bowiem ponosić konsekwencji decyzji lekarza – uspokaja Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS. – Dlatego, jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, to wyjątkowo na podstawie takiego dokumentu pracodawca i ZUS wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Trzeba jednak podkreślić, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Pacjent nie musi się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy później niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone i chory otrzyma je w pełnej wysokości.

W niektórych przypadkach ZUS może uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne by były: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a w wypadku tzw. opieki – dane osoby, którą będziemy się opiekować. Jeśli tych informacji zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić.