Prawa autorskie

Wydawcą serwisu internetowego opublikowanego w domenie kurier24.info jest AGM Marketing.

Znajdujące się w serwisie materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, felietony objęte są ochroną prawną. Wydawcy przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, bądź inne stosowne prawo do publikacji tych materiałów.

Wydawca nie wyraża zgody na na ich dalsze rozpowszechnianie bez podania źródła. Tym samym kopiowanie materiałów Wydawcy i ich publikacja w internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.06.90.631 tekst jednolity ze zmianami. Przestępstwo takie zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat.