Boiska w Ustce otwarte – sprawdź jak z nich korzystać

0
Fot. sxc.hu

Władze Ustki ustaliły zasady dostępu do obiektów sportowych w związku z ograniczeniem rygorów związanych z zapobieganiem epidemii koronawirusa. Boiska duże, administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, zostają podzielone na dwie części. Korzystanie z nich możliwe jest zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (do godz. 15 dnia poprzedzającego zamiar wykorzystania boiska). Na jednej części może przebywać maksymalnie sześć osób. Listę osób sporządza klub lub niezrzeszeni rezerwujący. Uczestnicy zajęć przed wejściem na teren obiektu dezynfekują ręce (OSiR zapewnia środki) i zachowują dystans 2 m od siebie. Wykorzystywany sprzęt jest także dezynfekowany.

Natomiast na całym terenie boiska Orlik przebywać może sześć osób, przy czym Orlik i boisko wielofunkcyjne traktowane są jako jeden obiekt. Na kortach tenisowych mogą przebywać cztery osoby. Na wszystkich obiektach obowiązują zasady jak wyżej.

Na terenie Youngspot – nieczynna będzie siłownia, na pozostałej części przebywać może maksymalnie sześć osób. Dezynfekcja rąk odbywa się tu we własnym zakresie – za to oraz korzystanie z obiektu przez osoby nieletnie odpowiadaj rodzice/opiekunowie.

W przypadku niedostosowywania się do tych zasad zarządca obiektów ma prawo żądać opuszczenia terenu przez osoby, które nie będą stosowały się do zamieszczonych na obiektach regulaminów.

Jeśli chodzi o boiska przyszkolne, na czas pandemii opiekę nad nimi przejmują dyrektorzy szkół. Obiekty szkolne są zabezpieczone i zamknięte. Ich udostępnianie odbywa się na wniosek strony zainteresowanej poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronach szkół oraz ogrodzeniach boisk.