Budżet Ustki już gotowy

0
Fot. sxc.hu

Ustka w przyszłorocznym budżecie zaplanowała dochody w wysokości 116,5 milionów złotych, to o ponad 17 milionów złotych więcej niż rok temu. Wydatki wyniosą natomiast 129,7 mln złotych. Deficyt planowany jest natomiast na poziomie 13,2 mln złotych.

Największe wydatki, bo aż 37,6 mln złotych w budżecie zaplanowano na transport i łączność. Z czego na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego – 19,2 mln zł, a na drogi publiczne i gminne 17,1 mln złotych. Drugą pozycję w wydatkach pod względem wielkości zajmuje oświata i wychowanie – 20,4 mln złotych. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska władze Ustki zamierzają przeznaczyć 15,4 mln złotych, a na świadczenia wychowawcze, tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz rodziny zastępcze – 15,5 mln złotych. Administracja publiczna kosztować będzie z kolei 12,4 mln złotych.

W przyszłym roku w Ustce zrealizowane będą inwestycje o wartości 53,6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 21,5 mln złotych. Największe z nich to budowa węzła integracyjnego, przebudowa stadionu przy ulicy Sportowej, przebudowa ulicy Mickiewicza, Leśnej i Jagielońskiej, wymiana oświetlenia zewnętrzenego, a także zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła św. Mikołaja

W ramach budżetu realizaowane będą także projekty społeczne takie jak: Usteckie Centrum Usług Społecznych, Postaw na pracę II, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Przestrzeń na plus – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E.