Do urzędów przez telefon i internet

0
Fot. Pixabay

Urzędy publiczne w regionie słupskim pracują w ograniczonym zakresie. Część została całkowicie zamknięta dla interesantów, w niektórych korzystać można jedynie z wydzielonych stref, gdzie można załatwić najpilniejsze rzeczy. Wszystko przez zagrożenie koronawirusem.

Urząd Miejski w Słupsku jest nieczynny dla interesantów. Ograniczenie to dotyczy wszystkich budynków tzn. ratusza przy pl. Zwycięstwa 3, tzw. małego ratusza przy pl. Zwycięstwa 1, siedziby Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przy ul. Jaracza oraz Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego. Urzędnicy w tym czasie pracują normalnie, ale bez kontaktu z mieszkańcami. W Urzędzie Stanu Cywilnego wizyta możliwa będzie tylko w przypadku rejestracji zgonów i urodzeń. Ograniczenia w obsłudze interesantów wprowadzono także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Już od piątku dla interesantów zamknięte są budynki słupskich sądów.

Od poniedziałku 16 marca ograniczenia w pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku wprowadził starosta Paweł Lisowski. Sprawy pilne, wymagające obecności w Starostwie, będą załatwiane tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Ograniczenia w działalności Urzędu Miasta w Ustce wprowadził też burmistrz Jacek Graczyk. Od poniedziałku 16 marca do 25 marca czynne będą tylko dwa wejście do budynku: od strony ul. Wyszyńskiego (cmentarza) oraz bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego. Interesanci będą mogli przyjść do Kasy, Biura Ewidencji Ludności, Biura Obsługi Interesantów, USC w godz. 9.00-13.00. Odwołane zostały przyjęcia interesantów u Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta. Ograniczenia wprowadza także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, który będzie przyjmował interesantów w godz. 11.00 – 13.00, w tym samym czasie będzie działała też kasa.

Ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy wprowadził też wójt Kobylnicy Leszek Kuliński. Od 16 marca interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach pilnych w Biurze Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00. Obsługa na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pok. nr 2) będzie prowadzona w szczególnie pilnych przypadkach, kontakt telefoniczny 59 842 90 70 wew. 250. Korespondencja urzędowa będzie dostarczana wyłącznie pocztą tradycyjną, brak będzie też możliwości dokonywania płatności za pomocą terminala płatniczego.

We wszystkich urzędach, gdzie wprowadzono ograniczenia w dostępie mieszkańców, sprawy można załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.