Firma budowlana nielegalnie zatrudniała cudzoziemców

0
Fot. MOSG

Zatrudnienie 66 cudzoziemców z Ukrainy zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy 21 sierpnia zakończyli kontrolę w jednej ze słupskich firm budowlanych. Ustalili, że pracodawca powierzył 48 osobom wykonywanie pracy z naruszeniem polskich przepisów. Wszyscy byli robotnikami budowlanymi i pracowali w różnych zakątkach Polski.

Strażnicy graniczni ustalili, że złamanie prawa polegało to na powierzeniu cudzoziemcom pracy bez zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oświadczeń lub bez zawarcia pisemnych umów. Ponadto w 59 przypadkach firma nie dochowała terminu na poinformowanie właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemców pracy.

Wobec pracodawcy oraz cudzoziemców winnych naruszeń prawa Placówka Straży Granicznej w Ustce wkrótce skieruje do sądu wnioski o ukaranie.