Kolejne pieniądze na budowę węzła transportowego

0

Kolejny milion złotych na budowę integracyjnego węzła komunikacyjnego przyznały Ustce władze województwa. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku.

W ramach przedsięwzięcia prowadzony jest remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego. W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa jezdni, chodników i ścieżek rowerowych). Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu.

Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe w okolicy ul. Portowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r.

Projekt „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce” realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Podziałania 9.1.2 Transport Miejski. Cały koszt inwestycji to 33,6 miliona złotych, z czego pozyskane fundusze stanowią 22,8 miliona, co stanowi prawie 68 proc. kosztów całej inwestycji.