Kolonie i emigracja – nowa książka słupskiego historyka

0

O kolonialnych aspiracjach II Rzeczpospolitej oraz przyczynach masowej emigracji z ziem polskich w tym okresie opowiadał podczas promocji swojej najnowszej książki słupski historyk dr Janusz Czechowski.

Spotkanie z autorem zorganizował słupski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dr Czechowski, który specjalizuje się głównie w relacjach Polski okresu międzywojennego z państwami basenu Morza Bałtyckiego, tym razem zaprezentował monografię „Wokół kolonialno-emigracyjnych problemów II Rzeczpospolitej. Odniesienia do przełomu wieków”, w której przeanalizował polskie wychodźstwo w tym okresie do blisko trzydziestu krajów świata, a także szanse na realizację kolonialnych aspiracji ówczesnych władz.

Kilkudziesięciu słuchaczy zgromadzonych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej, gdzie odbyła się promocja książki, mogło dowiedzieć się m.in. w jakich warunkach żyli polscy osadnicy na innych kontynentach, gdzie najchętniej osiedlali się mieszkańcy ziem polskich, a także poznać skalę emigracji – według ustaleń słupskiego historyka – gdyby nie wyjazdy na tak masową skalę – liczba ludności Polski w przededniu wybuchu II Wojny Światowej byłaby większa aż o sześć milionów osób.

Janusz Czechowski jest autorem czterech książek oraz kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących głównie Finlandii i stosunków polsko-fińskich, kontaktów polsko-litewskich oraz politycznych i gospodarczych relacji II Rzeczpospolitej ze Szwecją, Niemcami, Danią i ZSRR. Publikował m.in. w „Dziejach Najnowszych”. Ostatnia z jego książek „Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczpospolitej” miała premierę w czerwcu 2018 r.