Laptopy dla usteckich szkół

0

Laptopy o wartości siedemdziesięciu tysięcy złotych dla usteckich szkół zakupiły władze miasta.

Samorząd pieniądze na ten cel zdobył z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie zakupów wyniosło sto procent, miasto nie musiało na ten cel przeznaczać więc ani złotówki.

Laptopy zostaną przekazane do dyspozycji dyrektorów usteckich podstawówek, którzy zdecydują o ich przeznaczeniu. Sprzęt ma przede wszystkim zostać udostępniony uczniom oraz nauczycielom do prowadzenia nauki zdalnej.