Mają pieniądze na pomoc potrzebującym

0
Fot. sxc.hu

Prawie milion złotych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społeczenym oraz z niepełnosprawnościami zdobyło Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Projekt „Postaw na pracę III”, którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa uczestników, w pierwszym etapie oceny został odrzucony z powodu wyczerpania funduszy na ten cel. Po odwołaniu złożonym przez Centrum Integracji Społecznej i negocjacjach projekt otrzymał dodatkowe punkty i tym samym w rankingu umiejscowiony został na szóstym miejscu i otrzymał dofinansowanie 927 562,85zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. Realizatorem zadań jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.


Dzięki realizacji działań wsparciem w zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne lub korzystające z programu pomocy żywnościowej zamieszkałe na terenie Ustki.

W szczególności z pomocy będą mogły skorzystać: osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji oraz osoby niepełnosprawne.