Mogą sprawdzać jakość powietrza

0

Ustczanie i turyści na bieżąco mogą monitorować stan powietrza w mieście. Dane pochodzące z czterech czujników rozmieszczonych w różnych częściach kurortu wyświetlane na monitorze umieszczonym na jednym z budynków oraz w internecie.

Monitor zainstalowano na budynku Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Krótkiej (od strony supermarketu). Prezentuje on informacje z czterech czujników do pomiaru jakości powietrza mierzących stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Czujniki zainstalowane są na obiektach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Darłowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Bursztynowej, na budynku Straży Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. Rybackiej (teren przy OSiR).

Ponadto na monitorze prezentowane są dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej takie jak: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość wiatru. Aktualizacja prezentowanych danych następuje co dziesięć minut.

Jednocześnie pomiary jakości powietrza w Ustce można obserwować na stronie miasta – zakładka Miasto/Jakość powietrza.