Na słupskich ulicach bezpieczniej. Przynajmniej w listopadzie

0
Fot. KMP Słupsk

Więcej policjantów pojawiło się na ulicach Słupska To efekt rozpoczęcia praktyk przez słuchaczy Szkoły Policji, którzy do końca listopada będą szkolić się w terenie pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy.

Kilkudziesięciu młodych policjantów przed ukończeniem kursu podstawowego rozpoczęło praktyki w jednostkach terenowych. W czasie praktyk słuchacze uczestniczą w realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji interwencjach, a także asystują przy nakładaniu mandatów karnych.

Kilkumiesięczne szkolenie podstawowe to dla każdego policjanta pierwszy etap służby w mundurze. Podczas nauki w szkole młodzi funkcjonariusze zdobywają wiedzę teoretyczną pomocną w rozwiązywaniu problemów z jakimi mogą spotkać się podczas późniejszych służb w macierzystych jednostkach.

Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odprawą w słupskich komisariatach, podczas której patrole otrzymują zadania do realizacji podczas służby oraz przydzielane są do słupskich policjantów. Słuchacze mają możliwość obserwowania i uczestniczenia w patrolach służb prewencji, dzielnicowych oraz ruchu drogowego. Podczas praktyk starsi koledzy ze Słupska uczą słuchaczy jak pracować używając ręczny miernik prędkości, jak wypełniać druki mandatów, kontrolować samochód czy też przeprowadzać interwencję domową.

Na zakończenie służby mundurowi spotykają się ponownie w sali odpraw by omówić podjęte interwencje i działania.