Niepełnosprawnym pomogą w usamodzielnieniu

0
W uroczystości otwarcia wzięła udział Agnieszka Kapała-Sokalska, członek zarządu województwa. Obok Kamila Kieraś, kierownik Centrum Integracji Społecznej. Fot. UM Ustka

Mieszkanie wspomagane, czyli lokal w którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły się usamodzielniać oddano do użytku w Ustce. Jest to mieszkanie chronione treningowe. Przekano je z zasobów komunalnych miasta, a zaadaptowano dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Zadanie realizuje Centrum Integracji Społecznej.

W lokalu, od sierpnia, mogą zamieszkać cztery osoby. Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne wsparcie, a efektem wspólnej pracy będzie usamodzielnienie się tych osób. Mieszkańcy będą ponosić częściową odpłatność za media. – Po procesie usamodzielnienia, osobom w złej sytuacji finansowej będziemy starać się zapewnić mieszkanie socjalne, aby proces nie został przerwany – informuje Eliza Mordal, rzecznik prasowy burmistrza Ustki. – Jesteśmy chyba jedyną gminą w kraju, w której wdrażanie, koordynowanie i realizacja usług społecznych należy do zadań Podmiotu Ekonomii Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Ustce, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami oraz organizacjami. Mieszkanie Wspomagane jest jedną z wielu form wsparcia, które oferujemy osobom niesamodzielnym, ich opiekunom oraz rodzinom.

W ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, realizowanego od lipca 2018 r., wsparcie udzielane jest osobom niesamodzielnym, opiekunom takich osób oraz rodzinom z dziećmi. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wśród proponowanego wsparcia są np. usługi opiekuńcze, opieka w zastępstwie opiekuna czy pomoc „złotej rączki” w drobnych pracach gospodarskich. Działa „Klub seniora” gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, wspólne wyjścia do kina czy konsultacje z lekarzem. Z dziećmi pracują podwórkowi pedagodzy, prowadząc zajęcia edukacyjne i animacyjne bezpośrednio w środowisku. Z rodzinami pracuje asystent, psycholog i doradca zawodowa. W drugim kwartale 2019 roku z usług skorzystały 64 osoby niesamodzielne, w tym 43 osoby z niepełnosprawnościami oraz 26 rodzin (86 osób).

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce i  Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Cały koszt jego realizacji top prawie 3,6 mln zł, a wkład własny samorządu miejskiego wyniósł 179 tys. zł.