Nowy PSZOK już działa

0

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ustce już działa. Śmieci pochodzące od ustczan, są tam segregowane na piętnaście frakcji. Inwestycja pochłonęła ponad dziesięć milionów złotych, ponad połowę tej kwoty Zakład Gospodarki Komunalnej zdobył z funduszy Unii Europejskiej.

PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady zbierane selektywnie. Nowy obiekt powstał na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce, który inwestycję zrealizował. Ustecki Punkt jest bardzo dobrze i nowocześnie wyposażony, m.in. w maszyny umożliwiające szybkie zgniatanie wyselekcjonowanych odpadów. Znacznie ogranicza to konieczność transportów, co przynosi oszczędności, również dla środowiska. PSZOK jest wygodny również dla użytkowników – dzięki rampom przywiezione odpady można bezpośrednio wrzucać do kontenerów, bez konieczności ich dźwigania. Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00, a w sobotę w godzinach 10.00-14.00.

Mieszkańcy mogą w PSZOK-u pozostawić następujące odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, odpady bio i odpady zielone, popioły, przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz betonowy, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W ramach inwestycji zbudowano także punkt „Drugie życie” – to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, sprzęty i wyposażenie, które da się naprawić i ponownie wykorzystać. Sprawne urządzenia czy meble planuje się przekazywać np. do MOPS lub innej organizacji pomocy społecznej. „Drugie życie” zostanie uruchomione w najbliższych dniach.