Biznes i nauka – razem o rynku pracy

0
Konferencję otworzyła dr Ewa Matuska, kierownik Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej. Fot. kurier24.info

O zmianach na rynku pracy wynikających z niedoboru pracowników dyskutowano na konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczyli w niej naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele lokalnego biznesu, samorządu gospodarczego i władz samorządowych.

Konferencja „Zmiany na rynku pracy – perspektywa pracodawcy i pracownika” była pierwszą konferencją naukową zorganizowaną na przez Katedrę Zarządzania, która jest nową jednostką w strukturze Akademii Pomorskiej, powstałą po połączeniu z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania. – Celem naszej konferencji było zdiagnozowanie obecnej sytuacji na rynku pracy i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu – mówi dr Ewa Matuska, kierownik Katedry Zarządzania. – Stąd udział w niej nie tylko ludzi nauki, ale też przedstawicieli biznesu.

Przyczynkiem do zorganizowania konferencji była sytuacja na rynku pracy, który w ostatnim czasie przekształca się z z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników, zapewniającego im konkurencyjność. Stosunki pracy podlegają obecnie także innym przekształceniom związanymi z automatyzacją i cyfryzacją procesów wytwórczych oraz modeli karier zawodowych. W dyskusji oprócz naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju m.in. Uniwersytet Jagieloński uczestniczyli menedżerowie firm z regionu słupskiego i prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jan Czechowicz.

Zarządzanie jest jednym z najbardziej obleganych przez studentów kierunków na słupskiej uczelni. Tylko w tym roku studia na pierwszym roku rozpocznie ponad stu studentów.