Pomogą niepełnosprawnym sfinansować naukę

0
Fot.sxc.hu

Nawet trzy tysiące złotych na pokrycie czesnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które zwrócą się o pomoc finansową na zdobycie wykształcenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Jeszcze tylko do 10 października MOPR przyjmuje wnioski na pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych.

Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu”, mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 zł. Może on być zwiększony o kwotę 500 zł., jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania lub o 300 zł, gdy wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d lub na stronie www.mopr.slupsk.pl, na której dostępne są wnioski do pobrania.