Pomogą potrzebującym stanąć na nogi

0
Umowę na przekazanie pieniędzy podpisali wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa. Fot. MOPR SŁUPSK

Dziewięćdziesięciu mieszkańców Słupska, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miało szansę na znalezienie zatrudnienia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzyma ponad 1,1 mln zł pomoc tym osobom.

Wybrane osoby będą mogły skorzystać z kursów i szkoleń zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, terapi, a w szczególności poprzez aktywizację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie w ramach warsztatów remontowo-budowlanego, konserwatorsko-gospodarczego oraz prac twórczych.

Działania te realizowane będą do grudnia 2020 roku. Na realizację projektu „Kierunek aktywność II” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,14 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny w całości zapewnia partner – Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku. Umowę na przekazanie pieniędzy podpisali wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.