Pomogą potrzebującym – umowa już podpisana

0
Fot. pomorskie.eu

Prawie milion złotych na pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym trafi do Ustki. Umowę o dofinansowanie tych działań podpisała w piątek w Urzędzie Marszałkowskim kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce Kamila Kieraś. Podobne umowy zawarło siedem samorządów z całego województwa.

Przypomnijmy, że Centrum Integracji Społecznej w Ustce otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu związanego z reintegracją społeczno-zawodową uczestników – „Postaw na pracę III”.

Pozyskane fundusze – ponad 927 tys. zł – zostaną przeznaczone na realizację działań związanych ze zwiększeniem zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi w Ustce.

Projekt pn. „Postaw na pracę III” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. Realizatorem zadań jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.


Dzięki realizacji działań wsparciem w zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnościami i korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w szczególności: osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem oraz uchodźcy realizujący indywidualny program integracji i osoby niepełnosprawne.