Rozpoczęła się budowa nowego miejsca rekreacji

0
Tężnie staną w Parku Usteckich Stoczniowców. Fot. UM Ustka

Rozpoczęła się budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w parku Usteckich Stoczniowców.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się od przygotowania terenu budowy. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, co spowoduje czasową zmianę organizacji ruchu. Między 18 a 25 listopada wprowadzony zostanie ruch wahadłowy w rejonie budynków o numerach 85H-85D i 83 przy ul. Marynarki Polskiej (od przejścia dla pieszych przy wejściu do parku do żłobka).

Do końca roku, wykonawca – firma Doradztwo Inwestycyjne Zygmunt Kasprowicz – ma wykonać wszystkie roboty ziemne, w tym budowę: przyłączy, zbiorników na solankę, a także fundamentów pod obiekt tężni. W roku 2020 rozpoczną się prace związane z budową niecek na solankę, drewnianej konstrukcji tężni, generatora solanki. Na koniec zrobione zostaną nowe nasadzenia roślin i zamontowane elementy małej architektury. Roboty budowlane zgodnie z planem mają zakończyć się do dnia 17 marca przyszłego roku. Realizacja inwestycji to koszt około 960 tys. zł, z czego 171 tys. zł to dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.