Samorządowcy apelują do ministrów i marszałka

0

Domagają się elektryfikacji linii kolejowej nr 405 na odcinku Słupsk – Szczecinek. Sprzeciwiają się marginalizacji naszego regionu.

Samorządowcy subregionu słupskiego podpisali wspólny apel sprzeciwiający się wykluczeniu komunikacyjnemu zachodniej części województwa pomorskiego. Jest on skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Infrastruktury, parlamentarzystów z województwa pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego i Zarządu PKP SA. Swoje podpisy złożyli pod nim Jacek Graczyk, burmistrz Ustki, Paweł Lisowski, starosta słupski, Roman Ramion, wicestarosta bytowski, Marek Goliński, wiceprezydent Słupska, Magdalena Majewska, burmistrz Kępic, Danuta Karaśkiewicz, burmistrz Miastka, Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk, Leszek Kuliński, wójt Kępic oraz Rafał Kuleta, wicewójt gminy Ustka.

– Nasz region jest wykluczony komunikacyjnie i niedoinwestowany. Modernizowany port ustecki musi być sprawnie połączony z drogami kołowymi i kolejowymi. Spotykamy się, aby zasygnalizować problem i dopilnować zapisania go w nowej perspektywie budżetowej województwa pomorskiego na lata 2021-2027 – mówił burmistrz Jacek Graczyk.

W apelu samorządowcy podkreślają, że brak trakcji elektrycznej na trasie Słupsk – Szczecinek ogranicza użyteczność tego szlaku kolejowego, gdyż wyklucza możliwość wykorzystania go przez pasażerskie pociągi dalekobieżne, które aktualnie kursują okrężną trasą przez Białogard i Koszalin. Ich zdaniem stan taki powoduje wyższe koszty eksploatacyjne, pogłębia wykluczenie komunikacyjne mieszkańców podregionu słupskiego oraz ma negatywny wpływ na jego gospodarkę, w szczególności na sektor turystyczny

Samorządowcy liczą na to, że elektryfikacja linii kolejowej na trasie Szczecinek – Słupsk zostanie wpisana do kontraktu wojewódzkiego na lata 2021 – 2027 jak przedsięwzięcie strategiczne.

W okresie wakacyjnym do Ustki kursują pociągi z Katowic, Przemyśla, Krakowa i Warszawy. Ze względu na brak elektryfikacji na odcinku Szczecinek – Słupsk pociągi z zachodniej Polski nie mogą docierać do kurortu bezpośrednio.