Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi w Słupsku?

0
Fot. Akademia Pomorska

Powstanie w Akademii Pomorskiej. Prawie dwa miliony złotych na ten cel przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum ma być gotowe do 2020 roku w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Pieniądze przeznaczone będą na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby laboratoriów, zakup niezbędnego sprzętu, a także na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych. W centrum prowadzone mają być badania nad chorobami cywilizacyjnymi. Będą to badania kliniczne oraz epidemiologiczne obejmujące między innymi takie choroby jak cukrzyca, czy depresja. – To choroby cywilizacyjne, które dotykają społeczeństwa rozwinięte – mówi Piotr Müller, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To będzie kolejny krok do rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, który już kształci na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. W najbliższej przyszłości otwarty ma być kierunek dietetyka. – To przygotowanie do tego, aby w najbliższych latach Akademia Pomorska mogła kształcić również lekarzy, by w Akademii Pomorskiej funkcjonował Wydział Nauk o Zdrowiu z prawdziwego zdarzenia – dodaje Piotr Müller.