Chodnik na Mickiewicza gotowy będzie we wrześniu

0

Ruszyła przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza. Prace prowadzone są po wschodniej stronie ulicy Mickiewicza na odcinku od Tuwima do ulicy Wojska Polskiego.

W pierwszym etapie prace prowadzone będą od ulicy Tuwima do ulicy Konopnickiej. Na tym odcinku zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania. Po zakończeniu tego etapu prac rozpocznie się przebudowa chodnika od ulicy Konopnickiej do ulicy Wojska Polskiego.

Inwestycja realizowana jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I”.

Prace obejmują również przebudowę chodników przy ulicach Reymonta oraz Krasińskiego. Także przy tych ulicach można spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu.

Chodniki mają być gotowe w pierwszej połowie wrześnią.