Dyrektor MOPR nagrodzony „Srebrnym drzewkiem”

0

Najbardziej prestiżową nagrodę w branży pomocy społecznej otrzymał Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku.

Gala „Srebrnych Drzewek” obyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w ramach konferencji „Efektywne rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat”. Najbardziej prestiżową nagrodę w województwie pomorskim otrzymało pięciu laureatów, za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy i integracji społecznej. „Srebrne Drzewko” osobiście wręczali laureatom Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska wicemarszałek oraz dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku.
Kapituła nagrody wyróżniła Klaudiusza Dyjasa za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk.
– Bardzo dziękuję kapitule za docenienie moich 18 lat pracy – powiedział odbierając nagrodę Klaudiusz Dyjas – Chciałbym podziękować z tego miejsca osobom jakie spotkałam na swojej zawodowej drodze. Pani Elżbiecie Jacniackiej za to, że mnie w 2002 roku zatrudniła w MOPR w Słupsku w sekcji do spraw osób bezdomnych, gdzie z Adamem Koszutowskim, o którym trudno tutaj nie wspomnieć robiliśmy dobra robotę. Pragnę też podziękować osobom jakie były moimi szefami. Prezydentowi Maciejowi Kobylińskiemu, prezydentowi Robertowi Biedroniowi, który mi zaufał obejmując prezydenturę w Słupsku, pani Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej, która jest obecnie moją szefową, a także była dyrektorką mojego liceum, do którego chodziłem i dzięki takim ludziom jak ona, jestem właśnie tutaj. Dziękuję Marcie Makuch, która jest moim wiceprezydentem resortowym. Szczególne podziękowania kieruję do moich współpracowników, z którymi na co dzień pracujemy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Tą nagrodę traktuję jako naszą wspólną.

W gdańskiej gali oprócz zebranych gości dyrektorowi MOPR towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, wiceprezydent Marta Makuch, Violetta Karwalska dyrektor Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pracownicy MOPR.

Klaudiusz Dyjas szefem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku jest o 2013 roku. Pod jego egidą Ośrodek pozyskał 12 mln zł. z funduszy unijnych na rozwój usług społecznych w mieście. Powstały m.in. mieszkania wspierane, placówka wsparcia dziennego „Dom sąsiedzki” przy ul. Ogrodowej. Od 2014 roku wdrażany jest i unowocześniany system teleopieki, podnoszący bezpieczeństwo i ratujący nierzadko życie seniorom, osobom samotnym i niesamodzielnym.
Prywatnie szef MOPR jest zapalonym biegaczem oraz oddanym idei, honorowym dawcą krwi.

Pozostali laureaci gali zostali uhonorowani nagrodą „Srebrnego Drzewka to: Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku; Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami; Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.