II LO w rankingu „Perspektyw”

0
Fot. kurier24.info

Na 183. miejscu na ponad dwa tysiące placówek w kraju znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Adama Mickiewicza w Słupsku. W województwie pomorskim liceum zajęło dziewiątą lokatę.

Szkoła otrzymała także tytuł „Złotej Szkoły 2019”. II LO jako jedyne w mieście znalazło się w rankingu STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria, matematyka.

Ranking przygotował miesięcznik „Perspektywy”. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Placówka wyróżniona została także w rankingu „Szkoła Kompetencji i Przyszłości”. Sklasyfikowana została na 66. miejscu. W tym rankingu znajdują się szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.