Kierunki Akademii Pomorskiej wysoko w rankingu Perspektyw

0
Fot. kurier24.info

Czwarte miejsce w rankingu zdobyła Filologia Polska. Kierunek utrzymał swoją zeszłoroczną pozycję. Sporo awansowała Historia. Wysoko w klasyfikacji znalazły się też Filologie Obce.

W kategorii Filologia Polska słupską uczelnię wyprzedziły jedynie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagieloński w Krakowie.

Natomiast kierunek Historia zajął dwunaste miejsce, ex aequo z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Awansował w górę o siedem pozycji. Wyprzedził takie uczelnie jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Opolski czy Uniwersytet Zielonogórski.

Kierunek powrócił na pierwsze miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwentów. Oznacza to, że absolwenci Historii w Akademii Pomorskiej w Słupsku w porównaniu z absolwentami wszystkich innych uczelni, radzą sobie najlepiej na rynku pracy. Pierwsze miejsce zdobył także w nowej kategorii rankingu TOP10. Kategoria ta wskazuje w jakim stopniu publikacje pracowników słupskiego Instytutu są obecne w 10 procent najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Słupskim kierunek nie miał także sobie równych w kategorii Umiędzynarodowienie w grupie studentów. Natomiast na szóstym miejscu znalazł się w kategorii Dostępności kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – kategoria jest mierzona stosunkiem liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów studiujących w danej jednostce.

Na dziewiątym miejscu w rankingu Perspektyw, w kategorii Filologie obce, znalazł się także realizowany w Akademii Pomorskiej, w Instytucie Neofilologii, kierunek Filologia (filologia angielska, germańska, rosyjska). Tegoroczne osiągnięcie jest awansem w stosunku do roku ubiegłego o kolejne cztery pozycje rankingowe.