Kolejne miliony popłynęły do słupskiej uczelni

0
Fot. Akademia Pomorska

Ponad cztery miliony złotych otrzymała Akademia Pomorska w Słupsku w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Symboliczny czek rektorowi uczelni przekazał Piotr Müller, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pieniądze uczelnia będzie mogła przeznaczyć między innymi na: dostosowanie programów kształcenia w systemie blended learning do rynku pracy i ich realizację w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego; dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy i ich realizację na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Bezpieczeństwem oraz w Instytucie Matematyki. W ramach funduszy uczelnia przygotuje kadrę dydaktyczną do kształcenia e-learningowego. Powstanie Szkoła Kompetencji dla studentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Szkoła Przedsiębiorczości dla studentów Katedry Zarządzenia i Administracji oraz Szkoła Kwalifikacji dle studentów Instytutu Matematyki.

Uczelnia zakupi także i wdroży system dziakanatowo-dydaktyczny oraz system do głosowania dla Rad Wydziałowych.

Wszystko za sprawą konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej MniSW, któego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Konkurs jest realizowany ze środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.