Kolejny zastrzyk pieniędzy dla słupskiej uczelni

0
Fot. kurier24.info

Milion złotych otrzyma Akademia Pomorska w Słupsku. Pieniądze zarezerwowane zostały w uchwalonym przez Sejm budżecie państwa.

Milion złotych przeznaczony zostanie na sfinansowanie bieżących potrzeb uczelni. Zwłaszcza tych związanych z podjęciem działań prorozwojowych, które zmierzają do tworzenia interdyscyplinarnych kierunków studiów, nowych specjalności oraz podejmowaniu działań na potrzeby rozwojowe firm regionu. – Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tej wiadomości, nie tylko jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim jako poseł ziemi słupskiej – poinformował Piotr Müller.Jednym z głównych celów do zrealizowania podczas mojej 10-miesięcznej kadencji w Sejmie RP jest wspieranie słupskiej uczelni oraz podejmowanie działań wpływających na jej dalszy rozwój, który jest bardzo ważny dla miasta, ale i całego naszego regionu.