Koncert charytatywny Olgi Bończyk

0

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na remont budynku Fundacji Przystań. Koncert odbędzie się 13 października o godzinie 18 w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Koncert dedykowany jest osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.

Organizatorem koncertu jest Fundacja Przystań, która chce utworzyć pierwsze w Słupsku Przedsiębiorstwo Społeczne, w którym młodzi ludzie z niepełnosprawnością znajdą pracę i miejsce usamodzielnienia.

Fundacja zbiera środki na remont i adaptację budynku użyczonego przez Urząd Miasta Słupsk.

W trakcie koncertu odbędzie się licytacja.

Bilety w formie zaproszeń będą rozprowadzane przez Fundację Przystań, można je nabyć w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 lub w Filharmonii w piątki od 10.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 16.00.

Szczegóły znaleźć można na FB Cegiełka na przystań dla niepełnosprawnych.