Nowe mieszkanie chronione w Słupsku

0

Trafią do niego kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością. Mieści się ono przy ul. Niedziałkowskiego.

Koszt pobytu w zależności od dochodu osoby korzystającej z mieszkania nie będzie przekraczał trzystu kilkudziesięciu złotych. – Natomiast podopieczne pomocy społecznej, które spełniają podstawowe kryterium dochodowe, praktycznie będą mogły korzystać z tego miejsca bezpłatnie – mówi Marcin Treder, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Mówię praktycznie, ponieważ będą zobowiązane do tego, żeby w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego zadbały o posiłek dla siebie, o środki czystości, natomiast nie będą ponosiły kosztów mediów, czynszu. To bierzemy na siebie. My jako ośrodek, przy wsparciu miasta

W mieszkaniu będzie mogło zamieszkać siedem kobiet. Ich pobyt w nim będzie tylko czasowy. – Projekt realizowany jest w ramach programu „Za życiem” – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta. – Dedykowany jest kobietom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które potrzebują pewnego treningu, wsparcia psychologicznego czy nawet psychiatrycznego oraz medycznego. Jest to projekt bardzo ważny. Ma gwarantować pomoc potrzebującym nie poprzez wyręczanie ich w codziennych obowiązkach, a szerokie wsparcie prowadzące do samodzielności.

Okres pobytu w mieszkaniu uzależniony więc będzie od postępów w terapii.