Nowe parki, gdzie powstaną?

0
Fot. UM Słupsk Tak ma wyglądać park przy ul. Hubalczyków

Sześć nowych parków powstanie w tym roku Słupsku. Wszystkie w ramach projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska”.

Istniejące tereny zieleni w mieście zostaną przebudowane, pod parki i skwery zagospodarowane zostaną też nowe przestrzenie miasta. Teren objęty inwestycją obejmuje łącznie ok. 15,20 ha w różnych częściach Słupska.

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowanych zostanie sześć zadań. Przy ulicy Marii Zaborowskiej powstanie Park Zachodni. Zlokalizowany zostanie na terenach Osiedla Niepodległości. Od południa graniczyć będzie z ulicą Stanisława Szpilewskiego, a na północy z ulicą Marii Zaborowskiej. Północna część parku będzie miała charakter naturalnego ogrodu krajobrazowego. Część południowa – tzw. serce parku, będzie miała charakter rekreacyjny dostosowany do potrzeb różnych grup użytkowników.

Park Wschodni powstanie z kolei w rejonie ul. Hubalczyków i Aluchny Emelianow. Ma to być miejsce rekreacyjne, umożliwiające uprawianie różnych form aktywności fizycznej. W tym celu stworzone zostaną dwie, równolegle biegnące ścieżki, jedna asfaltowa np. do jazdy na rolkach, druga odpowiednia do spacerów lub do uprawiania joggingu. Teren wzbogacony zostanie nowymi nasadzeniami wielopiętrowej i wielogatunkowej zieleni.

O teren przy ul. Nad Śluzami powiększony zostanie Park Kultury, Sportu i Rekreacji. Obszar objęty zagospodarowaniem stanowić będzie połączenie między częścią rekreacyjną parku, a sąsiadującymi z nim cennymi przyrodniczo terenami nadrzecznymi. Wprowadzona zostanie wielogatunkowa roślinność, która podkreśli walory terenów nadrzecznych. Pojawią się elementy małej architektury wykonane z naturalnych materiałów.

Zagospodarowany zostanie także teren przy ul. Lutosławskiego. Odtworzony zostanie historyczny układ zagospodarowania terenu przy frontowej części budynku nr 4 i stworzeniu skweru miejskiego. Prace już częściowo zostały wykonane. Strefa parkingowa przeniesiona została sprzed budynku na zachodnią część działki, gdzie powstanie również strefa prywatna, dostosowana do potrzeb mieszkańców. Wschodnia część działki zostanie obsadzona roślinnością, pojawią się nowe ścieżki i ławki.

Swoje oblicze zmieni też teren przy ul. Szafranka. Powstanie park rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców osiedla Westerplatte. Teren został już częściowo zagospodarowany: powstały nowe ciągi piesze, wydzielono strefy aktywności m. in. strefę piknikową. W najbliższych miesiącach obszar zostanie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury.

Do realizacji w projekcie „Słupskie kliny zieleni…” pozostało jeszcze zadanie polegające na odtworzeniu zieleni przyulicznej na obszarze Słupska. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Zadaniem objętych będzie kilkanaście ulic w centrum Słupska znajdujących się w obszarze rewitalizacji: Kołłątaja, Mickiewicza, Niedziałkowskiego, Niemcewicza, Reymonta, Solskiego, Wandy, Małachowskiego, Tuwima, Paderewskiego, Moniuszki, Plac Zwycięstwa od strony Deotymy.

Wszystkie zadania w ramach tego projektu mają być zrealizowane w 2019 roku.